Grunt to właściwa lokalizacja

0 300.55 km2
Powierzchnia
0 53.5 tys. zł
przec. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
0 396500
Liczba ludności
0 5851.73 brutto
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
0 792.7 tys. ton
Obroty ładunkowe w portach morskich
0 3.7 %
Stopa bezrobocia

Grunt to właściwa lokalizacja

1
2
3
4

Aktualności

Wydarzenia