Zrobione w SzczecinieWsparcie inwestora

Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek, realizując Strategię Rozwoju Szczecina 2025 podjął między innym decyzję o stworzeniu marki „Zrobione w Szczecinie” – jako sposobu promowania produktów i usług lokalnych, wyróżniających się najwyższą jakością.

Znak graficzny marki został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczegółowe zasady i regulamin przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” zostały określone w Zarządzeniu Nr 431/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2017 r.

Marka „Zrobione w Szczecinie”, przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta Szczecin.

Celem marki jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta Szczecin, wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja miasta Szczecin oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką.

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Jednostką koordynująca realizację programu jest Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą
z przyznania marki będzie możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

Wnioski o przyznanie marki należy składać w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: plac Armii Krajowej 1, (wejście od ul. Odrowąża 1, IV piętro, sekretariat p. 411 b) 70-456 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Dodatkowe informacje: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50701.asp oraz pod nr telefonu 91 42 45 788.

LAUREACI WYRÓŻNIENIA ZROBIONE W SZCZECINIE

W kategorii produkty

 • GARO POLSKA SP. Z O.O. za WALLBOX - domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych,
 • COPERNICUS SP. Z O.O . za wstrzykiwacze do samodzielnych iniekcji leków,
 • CLOCHEE SP. Z O.O.  za kosmetyki naturalne i organiczne CLOCHEE-SIMPLE ORGANIC,
 • MAŁGORZATA DZIEMBAJ – FOONKA za kolekcję pościeli imitujących naturę – HAYKA,
 • FOSFAN S.A. za nawozy ogrodnicze FRUCTUS,
 • 100%  S.C. za stoprorap - wytwórnię muzyczną – Hip-Hop i muzyka miejska,
 • JULIA STANNY KRAFTED JULIA STANNY za bajgle Króla Jana,
 • URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA za naturalne kosmetyki: mydła wegańskie, półkule kąpielowe, peeling śliwkowy,
 • SUP4NAV SP. Z O.O. za nawigacyjny system wspomagania decyzji – NAVDEC,
 • PETERSEN SP. Z O.O. za grę planszową - KUPIEC SZCZECIŃSKI.

W kategorii usługi

 • KOBIETOWO.PL SP. Z O.O. za warsztaty, szkolenia i doradztwo dla kobiet,
 • KONRAD PIETRACHA BILETY FM. za pośrednictwo sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe w Szczecinie,
 • CSL INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O. za KUBRYK LITERACKI – promowanie szczecińskich marek, wydawnictw, publikacji i pamiątek lokalnych artystów,
 • UNITY LINE  LIMITED SP. Z O.O. za przewozy promowe pomiędzy polską a szwecją, obsługę pasażerów, spedytorów i przewoźników,
 • MAŁGORZATA WOLFF – HOME BY WOLFF – SZCZECIŃSKA MANUFAKTURA za prowadzenie sklepu na bulwarach jako miejsca skupiającego lokalnych rzemieślników i producentów tworzących wyroby dedykowane miastu,
 • AGRO-EKO-LAND S.C. za zagospodarowanie terenów zielonych i doradztwo z zakresu ochrony środowiska oraz biologizacji obiektów rekreacyjno-sportowych,
 • WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O. za miejskie wycieczki kajakowe - SZCZECIŃSKA WENECJA,
 • MEDPIPE SP. Z O.O. za projektowanie instalacji gazów medycznych dla placówek medycznych,
 • PIOTR KOZŁOWSKI - KOZŁOWSKI –PROJEKT za projektowanie stalowych obiektów przemysłowych, zrealizowanych  w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Pn. i  Ameryce Pd.,
 • MIROSŁAW DUDEK - FIRMA WIELOBRANŻOWA „AMEDA” SZCZECIŃSKA MANUFAKTURA Z POMYSŁEM ”TWÓRCZA CYTRYNKA” za warsztaty samodzielnego wykonywania słodyczy.
Poręczenia
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta