Rynek PracyKapitał ludzki

  • Stopa bezrobocia w listopadzie 2017r. w województwie zachodniopomorskim wynosiła 10,6 %, a w samym Szczecinie 3,3 %
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie zachodniopomorskim wynosi 4 187,41 zł
  • W szczecinie na jedną ofertę pracy przypada 8 osób bezrobotnych
Powierzchnia i demografia
Uczelnie
Języki