Proces inwestycyjnyDla inwestora

W celu stworzenia właściwego środowiska biznesowego oraz jak najlepszego rozwoju firm, Miasto Szczecin koncentruje się na zapewnieniu efektywnego lokalnego systemu obsługi inwestorów, współpracującego operacyjnie i merytorycznie z instytucjami rządowymi oraz firmami prywatnymi (m.in. Polską Agencją Inwestycji i Handlu, specjalnymi strefami ekonomicznymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami konsultingowymi). Inwestorzy otrzymują informacje oraz pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych oraz mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które ułatwiają rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej na terenie Szczecina.

ONE STOP SHOP
 

Biuro Strategii w Urzędzie Miasta Szczecin zajmujące się obsługą inwestorów jest odpowiedzialne za:

  • udzielanie niezbędnych informacji dotyczących realizacji inwestycji w mieście,
  • organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, organizacjami przedsiębiorców, Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz centrami akademickimi,
  • współpracę z deweloperami w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych w mieście,
  • pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora,
  • pilotaż obiegu dokumentów związanych z realizacją procedur inwestycyjnych,
  • przygotowywanie ofert inwestycyjnych,
  • promocję kontaktów inwestorskich,
  • pomoc w zakresie poszukiwania przyszłych pracowników,
  • działania promocyjne.
Infografika
Skontaktuj się z nami
Załatw sprawę